Tipy k focení – Kompozice I.

Tipy k focení – Kompozice I.

Co je to kompozice

Kompozice je o harmonii prvků ve fotografii. To znamená správně uspořádat prvky obrazu jako jsou  linie, tvary, barvy, světla a stíny.
Dobře komponovaná fotografie je poutavá a více diváka zaujme. Fotografie může být dobře zaostřena, nasvícena, ale pokud je špatně komponovaná tak nikdy nebude tak skvělá.

Základní kompoziční pravidla

Celý snímek fotografie by měl působit harmonicky. Můžeme tak vizuálně zvýraznit hlavní objekt nebo záměr fotografované scény, potlačit rušivé prvky, vtáhnout oko diváka na místo ve snímku nebo navodit různé pocity ze snímané scény.

1. Pravidlo třetin

Pravidlo třetin je nejzákladnější pravidlo, které opravdu esteticky funguje. Je založeno na matematických principech harmonie a proporcí a používá se po staletí. Je to jedna z technik, kterou používají začínající fotografové a proto pokud můžeme na displeji fotoaparátu tuto mřížku zapnout nebo v hledáčku, tak ji určitě zapneme. Ty nejdůležitější prvky na fotografii umístíme do protínajících se bodů na mřížce.

Pokud umístíme objekt do jedné z těchto svislých čár, budeme mít přijemnější obbraz.

Mřížka s protínajícími se body ve třetinách

Vodorovné čáry – umístěním horizontu do obrazu buď na horní nebo spodní vodorovnou čáru, vytvoříme zajimavější kompozici a zdůrazníme tak ru část scény, která má být vyzdvihnuta svyým zajimavějším obsahem, než když je horizont ve středu snímku.

Na snímku chceme zdůraznit oblohu a vyhradíme ji 2/3 prostoru, takto působí lépe než mít horizont uprostřed
Na snímku chceme zdůraznit oblohu a vyhradíme ji 2/3 prostoru, takto působí lépe než mít horizont uprostřed

Horizont umístěný v 1/3 snímku na spodní vodorovné čáře a 2/3 prostoru je zajimavější obloha

Horizont umístěný v 1/3 snímku na spodní vodorovné čáře a 2/3 prostoru je zajimavější obloha

Mřížka s protínajícími se body ve třetinách

Hlavní objekty snímku umístěné na svislé čáře s protínajicími body ve třetinách

Hlavní objekty snímku umístěné na svislé čáře s protínajicími body ve třetinách

2. Zlatý řez

Zlatý řez označuje poměr, který se běžně vyskytuje všude kolem nás v přírodě.
1.618 známé jako Fí

Zlatý řez lze použít k vytvoření spirály, které se říká zlatá spirála. Hlavní objekt se umístí do středu spirály a umžněním liní vyzařovat ven můžeme zakončit s krásnou dynamickou kompozicí.

Zlatá spirála ve fotografii

Zlatý řez, jde taky použít k vytvoření mřížky Fí, vypadá podobně jako mřížka u pravidla třetin, ale svislé čáry shlukuje blíže ke středu.

Zlatý řez

3. Vodící linie

Vodící linie jsou jednoduchým kompozičním nástrojem, který můžeme najít v mnoha oceňovaných krajinářských snímcích a jakmile se je naučíme, už nikdy nepřehlédneme vodící linie ve scéně.

Tyto linie vedou oko diváka k předmětu nebo hlavnímu objektu fotografie.  Například řeka může vést oko diváka z popředí až nakonec k hoře v pozadí. Vodící linie nemusí začínat v popředí a končit v pozadí, ale můžou začínat na straně a být vodorovné nebo diagonální.

V přirodě tak často využijeme jako vodíci linii řady stromů, podlouhlé políčka, řeky nebo třeba silnice, koleje a sbíhající se budovy.

Vodící linie jsou v tomto snímku přirozené, ale táhnou oko diváka do pozadí k osobám

4. Rámování

Rámování je technika kompozice, která používá něco jako rámeček kolem fotografie. Zarámování objektu navede oko diváka k našemu hlavnímu objektu.
Můžeme takto využít listí, větve stromů, podloubí, mosty, dveře a okna, jeskyně nebo hory a další prvky.

Podloubí využito k zarámování výhledu na moře
Předchozí Hloubka ostrosti
Další Tipy k focení - Kompozice II.

Zanechat komentář