Tag:expozice

Expoziční trojúhelník čas, clona, ISO

Expoziční trojúhelník čas, clona, ISO Červenec , 2023 Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří expoziční trojúhelník. Expoziční trojúhelník Expoziční trojúhelník ve fotoaparátu funguje tak, že tři hlavní faktory ovlivňují expozici snímku: clona, čas závěrky a citlivost filmu nebo snímače (ISO).Tyto tři faktory jsou mezi sebou propojené a mohou být nastaveny různými způsoby, aby se dosáhlo požadované expozice.Například, pokud chceme zachytit rychle se pohybující objekt, můžeme zkrátit čas závěrky, aby se zmrazil pohyb, nebo zvýšit citlivost […]

Číst dále

Expoziční režimy

Expoziční režimy Srpen , 2023 Clona, čas a ISO jsou tři parametry, které řídí míru osvitu snímku (expozice). Tvoří expoziční trojúhelník. Režimy P, A (Av), S (Tv), M jsou expoziční režimy – každý z nich umožňuje nastavovat různě velkou část expozičních parametrů. Můžeme je nastavovat sami, nebo je nechat na automatice fotoaparátu. Expoziční režim se nastavuje pomocí k tomu určeného voliče. Automatický režim – expoziční parametry určuje fotoaparát. Fotograf do jejich volby nemá možnost přímo zasahovat. Poloautomatické expoziční režimy – některé expoziční parametry zadává ručně […]

Číst dále